In deze presentatie beschrijven we het product consultants in the lead van kf. We beginnen met het antwoord op de vraag waarom we voor consultants een eigen verkooptraining hebben ontwikkeld. Daarna beschrijven we de twaalf modules die afzonderlijk en samen inzetbaar zijn voor het beste resultaat.

Meer informatie over Consultants in de Lead?

Plan een belafspraak

Dat de wereld om ons snel verandert en dat succesvolle ondernemingen zich daarop aanpassen is inmiddels genoeg besproken. Dat laat de vraag open hoe deze bedrijven dat klaarspelen. Als we goed kijken naar succesvolle ondernemingen zien we drie factoren die dat succes bepalen: Geld, toeval en kennis. Idealiter in omgekeerde volgorde.

Geld

Ironisch genoeg is geld een noodzakelijk kwaad om succesvol te worden, maar biedt het geen garantie dat dat lukt. Ik heb in het verleden nog wel eens een blog geschreven over een onderneming die met miljoenen niet van de grond kwam. Van de ondernemingen die wel succesvol werden door er heel veel geld in te pompen liepen de aanloopverliezen hoog op, maar de meeste van dit soort ambitieuze startups sterven een miljoenen verslindende dood. Dat is voor de gemiddelde ondernemer geen plezierig vooruitzicht.

Toeval

Je kunt je waarschijnlijk heel goed herinneren wanneer je een keer toevallig succes had. Alles viel op de juiste moment op zijn plaats en je maakte de deal waar je nog jaren plezier van had. Natuurlijk kennen we de succesverhalen van ondernemers die een eurekamoment hadden en per ongeluk over het succes struikelden. We kennen ze, want ze zijn zeldzaam. Statistisch gezien loop je een grotere kans om door de bliksem te worden getroffen, dus laten we ons daar niet op concentreren.

Kennis

Dat brengt ons bij de eerste mogelijkheid; om succesvol te worden op basis van kennis. Dat is een plezierige succesfactor, want het vergaren en inzetten van kennis is een vaardigheid waar jij en jouw onderneming alle invloed op hebben. Daar kan ik gelukkig wel iets feitelijks over schrijven.

Wie kennis gaat vergaren stelt zichzelf eerst drie eenvoudige vragen:

Wat wil ik bereiken?

Je moet een visie hebben op de ontwikkelingen in jouw markt. Zo zien we in veel dienstverlenende bedrijven de trend dat veel handwerk wordt geautomatiseerd en dat nieuwe verdienmodellen moeten worden bedacht. Wie veel internationaal handelt weet dat de veranderende politiek van de USA veel kansen biedt.

Welke kennis moet ik vergaren om mijn doel te bereiken?

Nu je weet wat je wilt bereiken is het tijd om te weten welke kennis je daarvoor moet vergaren. Ook dit is zo’n moment waarop je even achterover moet leunen en je de medewerkers van je bedrijf voor ogen haalt. Wie heeft er kennis, of de potentie om die zich eigen te maken? Nog belangrijker is de vraag of iemand de benodigde kennis al bezit, maar niet in de gelegenheid is om deze in te zetten.

Ga ik de kennis inkopen of me eigen maken?

Nu je weet welke potentie jouw eigen organisatie heeft moet je besluiten waar de kennis vandaan gaat komen. Er is specialistische kennis in de wereld die je beter kunt inkopen. Voor sommige kennis is jarenlange academische studie en ervaring nodig. Maar hoe beoordeel je nu de waarde van kennis die je niet hebt? Dat is nog wel een uitdaging. Er is niets mis met het opnieuw inzetten van oude kennis, maar in mijn ervaring overschatten de leveranciers van die kennis hun waarde nogal eens. Een wereld waarin feiten en fictie via zoekmachines wordt gedeeld stelt hoge eisen aan jouw eigen analytische vermogen. Ben dus kritisch op de leverancier van de kennis.

Conclusie

Dit zijn de drie vragen die je je kunt stellen om te komen tot een strategie waarbij kennis de basis vormt voor de succesvolle ontwikkeling van jouw onderneming. Op basis van deze vragen kan je gefundeerde keuzes maken. Het is een manier van denken, die eigenlijk altijd op de achtergrond moet meedraaien. Ik heb geleerd dat dat af en toe een plan uitkomt dat je verder helpt en ervoor zorgt dat je minder afhankelijk bent van het toeval en met minder geld toch mooie dingen binnen je bedrijf kunt ontwikkelen.Op vakantie gaan is geen fundamenteel mensenrecht, maar toch wel erg prettig om je zelf een energieke boost te geven om na je vakantie er weer met frisse moed en creativiteit er tegen aan te kunnen gaan. Hol jij op de laatste werkdag het pand uit, onderwijl nog wat overdrachtsinformatie roepend naar je collega en spurt je naar huis om van alles in je koffer te gooien? Met deze tips gaat het een stuk relaxter!

Zorg voor een goede vervanger en maak daar heldere afspraken mee.

Weet diegene wat je taken zijn? Welke kunnen worden overgenomen en welke liggen tijdelijk stil? Wat gebeurt er met je e-mail, post en aanwezigheid bij vergaderingen? Waarvoor kun en wil je gebeld of gemaild worden en waarvoor absoluut niet? Afspraken daarover zijn van groot belang en voorkomen dat jij bij terugkomst verzuipt in het achterstallig werk. En niet meteen op vakantie wil (nadat je je vervanger wat hebt gewurgd).

Zorg dat je leidinggevende weet wat hij of zij direct kan verwachten tijdens je afwezigheid (en direct daarna!).

Tenzij je vervanger 16 uur per dag gaat werken, is het onvermijdelijk dat je werk een ‘productiedip’ zal vertonen. Projecten liggen tijdelijk stil, niet-urgente dingen blijven liggen. Accepteer dat zelf ook!

Kijk een paar weken voor je vakantie al vooruit naar je laatste werkdagen.

Blokkeer in je agenda tijd om dingen af te ronden en over te dragen. Begin alvast aan eventueel overdrachtsdocument, waarin je voor je vervanger beschrijft wat er speelt, wat hij of zij kan verwachten en wat daarmee moet gebeuren.

Begin met je werkweek niet meer aan nieuwe dingen.

Maak je collega’s duidelijk hoeveel tijd je nog hebt en wat ze wel en niet van je kunnen verwachten. Houd je agenda de laatste werkdag zo leeg mogelijk. Ga voor afhandelen, overdragen, opruimen, de laatste eindjes afbinden. Als je het goed hebt voorbereid moet dit mogelijk zijn. Houd ruimte voor onverwachte ontwikkelingen; je moet altijd meer doen op zo’n laatste dag dan je denkt. Maak je hoofd ook leeg: noteer alles in een to do list voor je collega die het overneemt of wat jij na je vakantie weer gelijk kan oppakken.

Lees in je vakantie je mail niet.

Voor je het weet meng je je in discussies. Als het goed is vertelt je out-of-officereply dat je er niet bent, dat collega X jou vervangt voor zaken die niet kunnen wachten. Zet je out-of–officereply al aan op de ochtend van je laatste werkdag en pas weer uit op de tweede dag na je vakantie. Het lijkt een zinloze buffer maar kan een wereld van verschil maken. Als je flexibel bent in je vakantiedata, kun je er ook voor kiezen om op vrijdag weer je eerste werkdag te hebben, in plaats van de geijkte maandag. Vrijdag is een rustige dag in veel organisaties en geeft je de kans om even op adem te komen en heb je meer tijd om met je vervanger de stand van zaken door te nemen. Blokkeer nog één of twee dagen om rustig te kunnen opstarten.

Maak heldere keuzes in het werk dat er op je ligt te wachten.

Je hoeft niet alles te lezen wat er is geschreven in je afwezigheid. Hopelijk heeft je vervanger al veel post en mail afgehandeld en weggegooid. Kijk wat er ligt, stel prioriteiten vast, maar blijf wel realistisch.Er wordt op dit moment veel gesproken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf dit jaar door de overheid gaat worden gehandhaafd. De verordening, gebaseerd op de General Data Protection Regulation (GDPR), regelt dat natuurlijke personen altijd toegang moeten hebben tot de data die over hen wordt verzameld, het recht hebben die data te laten verwijderen en dat bedrijven die data verwerken dit doen met een duidelijk en rechtstreeks aan het bedrijf verbonden doel. De AVG eist dat natuurlijke personen weten dat hun data wordt opgeslagen en verwacht dat de opslaande partij dat doet met goedkeuring van de natuurlijke persoon.

In dit blog leggen we uit hoe wij er voor zorgen dat Klantenfabriek aan de regelgeving voldoet en hoe wij onze opdrachtgevers helpen met ons binnen de grenzen van de wet te opereren.

"Wij verwerken slechts die data die te herleiden is tot een persoon en diens rol binnen het economische verkeer."

Klantenfabriek verwerkt data voor opdrachtgevers. In de verwerkingsovereenkomst leggen we vast welke data dat is en wat we er mee doen. Met onze partners sluiten we gelijkwaardige overeenkomsten, waarmee we de keten sluiten en we volledig transparant zijn naar onze opdrachtgevers, hun prospects en hun klanten.

Wij verwerken slechts die data die te herleiden is tot een persoon en diens rol binnen het economische verkeer. Wij verwerken geen privé-informatie en leggen geen verbanden in de privésfeer van natuurlijke personen.

Klantenfabriek is onderdeel van de High Attention Group. Binnen High Attention Group kennen we een Data Protection Officer (DPO) De DPO beschermt de positie van de natuurlijke personen en ziet erop toe dat Klantenfabriek rechtmatig de in haar beheer gestelde data verwerkt. Daarnaast volgt de DPO de ontwikkelingen rond de GDPR en draagt hij bij aan de ontwikkeling van beleid in het kader van de privacywetgeving.

Elke natuurlijke persoon kan, door middel van links in onze communicatie en rechtstreeks aan de DPO, Klantenfabriek opdracht geven zijn of haar gegevens onzichtbaar te maken of te verwijderen.Dit was een bijzondere week. Als je bij een groeiend bedrijf werkt, gebeurt er altijd wel iets. Iedereen die onderneemt weet dat groeien altijd gebeurt met twee stapjes vooruit, één achteruit. Deze week gingen we vier stapjes vooruit en maar één achteruit. Een groot compliment voor de noeste arbeid van ieder van ons.

Slecht geluisterd

Laat ik beginnen met de stap achteruit. Hoewel je van je fouten het meest kunt leren vraagt het toch enige inspanning om toe te geven dat je iets niet goed gedaan hebt. Een opdrachtgever was erg teleurgesteld over de uitkomsten van één van onze pilots. Wij waren daar zelf erg verbaasd over, want er lag een mooie marktanalyse op tafel waar het bedrijf jaren mee vooruit kan. In de evaluatie kwam boven tafel dat “dat dan wel zo was” maar dat het bedrijf een meer manifeste behoefte aan koude leads had, dan aan een mooie analyse en dat ze een hogere conversie hadden verwacht. Daar hebben we niet goed naar geluisterd en we hebben het project niet op tijd bijgestuurd. Uitermate jammer en het beste wat we ervan kunnen maken is een leerpunt.

“Gewoon” goed je werk doen

Eén van onze klanten kwam spontaan langs met een fles wijn. Ik ben niet zo tevreden over het resultaat van de campagne die we voor hem doen, dus ik was daar verbaasd over. Hij is gelukkig tevredener dan ik. “We zitten in een verdringingsmarkt, dus het onderscheidend vermogen is klein.” Waar hij wel erg blij mee is, is de manier waarop onze mensen met hem omgaan. “Ik denk dat ik een kleine klant ben, maar ze zijn altijd accuraat en proactief. Dat helpt me heel erg.

Inspireren

Ik loop de vergaderzaal van één van onze opdrachtgevers binnen en zie daar een schema uit mijn KlantenFabriekpresentatie over de hele breedte van het presentatiescherm staan. Ik kan me niet herinneren dat ik dat daar getekend heb. “Dat klopt,” zegt mijn opdrachtgever, “nadat jullie mij de vorige keer dit verhaal verteld hebben heb ik het dezelfde avond aan mijn verkopers laten zien.

Jezelf overbodig maken

Het was de week waarin één van onze opdrachtgevers besloot om niet met ons door te gaan om een heel bijzondere reden: “Jullie hebben in 2017 zoveel voor ons gedaan dat we op basis van die input in 2018 onze eigen mensen weer hard aan het werk kunnen laten gaan en we genoeg geleerd hebben om dat zonder jullie support te doen.” Dat leverde een teleurgestelde Accountmanager op, maar in het kader van onze missie om onszelf overbodig te maken is het een compliment.

Tevreden klanten

Wij houden in de laatste maanden van het jaar jaargesprekken met onze klanten om eens samen na te denken over de plannen voor het komende jaar. Bij die gesprekken dagen wij klanten uit om positief-kritische feedback te geven over onze prestatie. Uit één van die evaluaties kwam deze week als positieve punten dat we betrokken zijn, niet omzet-gedreven, creatief en snel doordringen tot de kern van het probleem dat we komen oplossen. Na veel doorvragen kwam als negatief punt dat we soms heel snel op meerdere niveaus meerdere vraagstukken oplossen. En “dat ik dat vooral als een compliment moest zien”

Ten slotte

Nu ik dit blog teruglees, zie ik dat het geen manifeste uitdaging van onze doelgroep adresseert of latente belangstelling voor onze producten aanwakkert. Ik zal er dus wel wat van horen van onze chef communicatie. Ik vind het voor vandaag allemaal best. Vandaag wil ik “gewoon” de mensen waar ik mee werk (de superhelden van 2016 en de nieuwe helden van 2017) weer eens een keertje laten merken dat we een spannend bedrijf zijn, mooie dingen doen, elkaar soms de tent uitvechten in onze pogingen het beste voor onze klanten te realiseren en dat we steeds vaker die mooie dingen ook werkelijk realiseren. We krijgen er zelfs complimentjes voor.Annegien Blokpoel gaat in op de voordelen van het hebben van een sterk merk en geeft concrete handvatten hoe jij van jouw bedrijf een sterk merk kan maken.Gijsbert van der Meulen (adhoc data) gaat in op de ondernemerskant van de nieuwe privacywetgeving en geeft een stappenplan hoe jij jouw bedrijf kan voorbereiden.

In deel 1  gaat Joachim van Vlijmen (Broeseliske van Vlijmen advocaten) in op de juridische kant van de nieuwe privacywetgeving en geeft 3 tips hoe jij jouw bedrijf kan voorbereiden op de AVG. Klik hier om deze te bekijken!

Joachim van Vlijmen (Broeseliske van Vlijmen advocaten) gaat in op de juridische kant van de nieuwe privacywetgeving en geeft 3 tips hoe jij jouw bedrijf kan voorbereiden op de AVG.

In deel 2 gaat Gijsbert van der Meulen (adhoc data) in op de ondernemerskant van de nieuwe privacywetgeving en geeft een stappenplan hoe jij jouw bedrijf kan voorbereiden. Klik hier om deze te bekijken!

Communicatie, marketing en verkoop zijn drie verschillende onderdelen binnen een bedrijf. Vaak worden deze onderdelen nog apart gezien, maar ze zijn onderdeel van één proces. Hoe dit eruit ziet leggen we uit in deze animatie!

Geen nieuws missen?

Schrijf je in voor onze maandelijkse Nieuwsupdate!

info@klantenfabriek.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram