DE B2B SPECIALIST IN COMMUNICATIE, MARKETING & SALES

Betere omzet en meer resultaat

Start vandaag met betere sales

Plan een gratis adviesgesprek

REALISEER EEN GECONTROLEERDE GROEI VAN DE OMZET
EN VERBETER HET ROI VAN JOUW ONDERNEMING

Onze diensten

Marketing en sales processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We maken deze processen zichtbaar en verhogen het rendement door aan de juiste knoppen te draaien. De Klantenfabriekmethode leidt ertoe dat jouw organisatie structureel renderende klanten verwerft.

The Human Factor

Organisaties die zich richten op human development hebben een eigen dynamiek die we ondersteunen met speciaal voor hen ontwikkelde diensten.

COMMERCIE ALS PROCES

 Onze slimme imago, lead en salesmachines zorgen voor meer resultaat en een geregelde aanwas van nieuwe, renderende opdrachten.

Consultancy

Soms is meer nodig. De business consultants van Klantenfabriek koppelen ervaring aan innovatieve technieken. Daarmee realiseren ze een oplossing op maat waarmee uw organisatie verder kan.

Ondersteunende diensten

''We bedenken niet alleen content en kanalen; we bouwen ze ook.
Daarvoor hebben we specialisten in huis.''

Callcenter

In ons contactcenter doen we telefonisch en online onderzoek naar de behoefte doelgroepen, markten en klanten. Daarnaast maken we afspraken. Met meer dan 20 jaar ervaring leveren onze collega’s een waardevolle kwalitatieve ondersteuning van jouw commerciële proces.

Drukwerk

Drukwerk is een onderschat kanaal, maar de attentiewaarde van een persoonlijke brief is vele malen hoger dan van een droge e-mail.

Business Development

Bedrijfskundig advies wanneer je commercie goed loopt en je gaat groeien kan je tegen verschillende bedrijfskundige zaken oplopen. Zo kunnen processen stroef gaan lopen of je moet personeel aannemen om de groei te faciliteren. Onze bedrijfskundige consultants helpen bedrijven tijdens het groeien.

Websites en landingspagina's

Web en content zijn belangrijk wanneer je je commerciële proces gaat verbeteren. We bouwen websites en landingspagina’s en ontwikkelen content voor deze kanalen. We helpen bedrijven met het schrijven van blogs, het maken van video’s en het ontwikkelen van campagnes rondom grote gebeurtenissen.

Business events

Evenementen zorgen voor een optimale klantbeleving. Je kan alles wat je doet en wat het oplevert opschrijven of zelfs op video zetten, maar uiteindelijk is het erg krachtig als een potentiële klant je product of dienst ervaart en de mensen achter het bedrijf leert kennen. Onze eventmanagers koppelen creativiteit aan een vlekkeloze organisatie van jouw event.