BLOG

De rol van de Data Protection Officer binnen Klantenfabriek
Klantenfabriek verwerkt data voor opdrachtgevers. In de verwerkingsovereenkomst leggen we vast welke data dat is en wat we er mee doen. Met onze partners sluiten we gelijkwaardige overeenkomsten, waarmee we de keten sluiten en we volledig transparant zijn naar onze opdrachtgevers, hun prospects en hun klanten.

Er wordt op dit moment veel gesproken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf dit jaar door de overheid gaat worden gehandhaafd. De verordening, gebaseerd op de General Data Protection Regulation (GDPR), regelt dat natuurlijke personen altijd toegang moeten hebben tot de data die over hen wordt verzameld, het recht hebben die data te laten verwijderen en dat bedrijven die data verwerken dit doen met een duidelijk en rechtstreeks aan het bedrijf verbonden doel. De AVG eist dat natuurlijke personen weten dat hun data wordt opgeslagen en verwacht dat de opslaande partij dat doet met goedkeuring van de natuurlijke persoon.

In dit blog leggen we uit hoe wij er voor zorgen dat Klantenfabriek aan de regelgeving voldoet en hoe wij onze opdrachtgevers helpen met ons binnen de grenzen van de wet te opereren.

“Wij verwerken slechts die data die te herleiden is tot een persoon en diens rol binnen het economische verkeer.”

Klantenfabriek verwerkt data voor opdrachtgevers. In de verwerkingsovereenkomst leggen we vast welke data dat is en wat we er mee doen. Met onze partners sluiten we gelijkwaardige overeenkomsten, waarmee we de keten sluiten en we volledig transparant zijn naar onze opdrachtgevers, hun prospects en hun klanten. Wij verwerken slechts die data die te herleiden is tot een persoon en diens rol binnen het economische verkeer. Wij verwerken geen privé-informatie en leggen geen verbanden in de privésfeer van natuurlijke personen. Klantenfabriek is onderdeel van de High Attention Group. Binnen High Attention Group kennen we een Data Protection Officer (DPO) De DPO beschermt de positie van de natuurlijke personen en ziet erop toe dat Klantenfabriek rechtmatig de in haar beheer gestelde data verwerkt. Daarnaast volgt de DPO de ontwikkelingen rond de GDPR en draagt hij bij aan de ontwikkeling van beleid in het kader van de privacywetgeving. Elke natuurlijke persoon kan, door middel van links in onze communicatie en rechtstreeks aan de DPO, Klantenfabriek opdracht geven zijn of haar gegevens onzichtbaar te maken of te verwijderen.

Wat is jouw plan voor 2021?

Het zijn onzekere tijden. Veel plannen die gemaakt zijn voor 2020 konden in maart de prullenbak of ijskast in. Hoe onderneem je in onzekere tijden? En welke ontwikkelingen zie je in 2021 waar je op kan inspelen? Deze vragen en meer beantwoorden we in ons nieuwe webinar 'Plannen maken voor 2021.'