BLOG

Mensenhandelaren en CV-schuivers
Na de kaalslag van de laatste jaren krabbelt de personeelsbemiddelingsbranche weer op. Het gevoel over die markt wordt door de meeste bedrijven die de crisis hebben overleefd met een diepe zucht samengevat met de mededeling:  “We zijn er nog.”
Na de kaalslag van de laatste jaren krabbelt de personeelsbemiddelingsbranche weer op. Het gevoel over die markt wordt door de meeste bedrijven die de crisis hebben overleefd met een diepe zucht samengevat met de mededeling:  “We zijn er nog.” Dat is een fijne observatie, maar om de toekomst te borgen moet u nu vervolgstappen gaan zetten. Het landschap is de laatste tien jaar sterk veranderd en wie nog met de telefoon in de hand werkzoekers aan werkgevers wil koppelen leert al snel dat oude methodes zijn versleten. Wat gaan personeelsspecialisten doen om ook in 2016 aan nieuwe opdrachten te komen? Aan de aanbodzijde zien we dat CV’s steeds slechter aansluiten op de vraag van de opdrachtgevers. Dat heeft twee kanten: Niet alleen hebben opdrachtgevers vaak een uitermate positief beeld van de competenties van hun beoogde werknemer (“Een academisch opgeleide twintiger met tien jaar werkervaring.”) maar de economie stelt andere eisen aan steeds ouder wordende werkzoekenden die zijn opgeleid voor functies die verdwijnen. Het wordt minder makkelijk om  CV’s “te schuiven” Aan de vraagzijde worden bedrijven steeds bewegelijker en kan een onderneming niet meer “een baan voor het leven” beloven. Waar we voorheen mensen binnen de organisatie opleidden en via ingenieuze promotiekanalen ruimte boden voor hun persoonlijke ontwikkeling wordt de medewerker steeds vaker (gewild) een jobhopper die niet meer wordt ingezet in leertrajecten, maar bij voorkeur voor taken die ze al volledig beheersen. De uitzender, detacheerder en wervingsspecialisten die zich realiseren dat hun werk over meer gaat dan mensen z.s.m. uit de kaartenbak te krijgen en werkelijk waardevolle matches creëren zullen ervaren dat hun rendement verbetert. Ze worden niet meer herkend als CV-schuiver, maar als partner van hun opdrachtgever. U wordt geholpen door de ontwikkelende techniek, die  een steeds beter (digitaal) instrumentarium beschikbaar maakt voor nichespelers, waarmee we in staat zijn om de kwaliteit van uw dienst te verbeteren. Op korte termijn trekt de economie aan. Dat creëert ruimte om op de oude voet verder te gaan. Laat u door mij niet tegen te houden om te gaan voor het korte termijn resultaat (altijd leuk). Als u daarnaast eens wilt nadenken hoe u de volgende crisis gezond door gaat komen is het goed om af en toe achterover te leunen en uw toolbox te vullen met nieuwe gereedschappen.

Details

Over de auteur

Erik Camman

Business Developer

Erik bedenkt en onderhoudt campagnes voor onze opdrachtgevers. Zorgt er daarnaast voor dat er af en toe een nieuwe opdrachtgever bij komt en geeft wat richting aan ons bedrijf. Ontkent dat hij in een midlife-crisis zit, maar loopt ons toch iets te vaak in een leren jasje rond zijn sportauto.

Competenties

  • Executive Coach
  • Senior Sales Trainer
  • (New) Business Development
  • Inspirator

Opvallend

  • Zeiler
  • Bourgondiër
  • Cynicus

Quote’s

“Erik is erg goed in inspirerend leiding geven, maar je kunt hem beter uit de buurt van operationele taken houden” (Annegien Blokpoel – Perspexo)