De ImagoMachine

Focus je op de groep potentiele klanten die aansluit op jouw bedrijf


Analyseer de doelgroep

Kennis over jouw doelgroep en hun behoeftes

Communiceer op de juiste manier

Een adaptief communicatieplan voor de komende jaren

Optimaliseer jouw imago

Een constant imago passend bij jouw onderneming en doelgroep
AANBOD

Kies hier jouw ImagoMachine

LITE

€ 1.000,-

BASIC

€2.500,-

PLUS

€ 3.500,-

Inventarisatie
Klantonderzoek
Concurrentieanalyse
Marktverkenning
Merkmap
Contentplan
ImagoBuilder
BESTEL LITE BESTEL BASIS BESTEL PLUS
ALGEMEEN

Over de ImagoMachine

Met de ImagoMachine vertalen we de missie en visie van jouw bedrijf naar een duidelijke communicatiestrategie. Een goede match tussen missie, visie en hoe je deze uitdraagt, zorgt ervoor dat jij klanten bereikt die bij jouw organisatie passen. Dit heeft twee gevolgen. Het leidt tot een verlaging van je verkoopkosten. Doordat je praat met mensen die hetzelfde denken als jij, kan je ze gemakkelijker overtuigen. Dit scheelt een hoop tijd (en dus geld). Daarnaast leidt het tot een verhoging van je klantloyaliteit. Doordat je verwachtingen schept die in lijn zijn met wie jij bent, zijn klanten sneller tevreden over jouw bedrijf.

TOOLS

Leer meer over de ImagoMachine

Inventarisatie

Om de ImagoMachine te voeden bepalen we in een gezamenlijke sessie de Missie, Visie en Strategie van het bedrijf. Op deze manier zorgen we ervoor dat we duidelijk krijgen wat de huidige situatie is en wat er mogelijk moet worden aangepast om op een efficiënte manier te communiceren met de doelgroep.

Klantonderzoek

Tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten is het goed om te onderzoeken hoe de bestaande klanten de onderneming beoordelen. Bestaande klanten kunnen waardevolle feedback geven. Met een klantonderzoek maken we een analyse van de voorkeuren van jouw toekomstige klanten. Door onderzoek te doen naar hun koopargumenten en hun koopgedrag weten wij uiteindelijk beter hoe en waar je nieuwe klanten kunt benaderen.

Concurrentieanalyse

De concurrentieanalyse analyseert de belangrijke concurrenten in jouw markt. Doordat wij jouw concurrenten in kaart brengen, kunnen we de strategie van jouw bedrijf hierop af stemmen. Door het maken van deze analyse brengen we de volgende essentiële onderdelen naar voren:

  • Het onderscheiden van jouw bedrijf ten opzichte van jouw concurrenten
  • Het verkrijgen van inzichten door middel van concurrentiegedrag
  • De krachten en zwaktes van de concurrentie
  • De strategieën van de concurrentie

Na het uitvoeren van een concurrentieanalyse kunnen we jouw bedrijfspositie verbeteren door de nieuw verkregen inzichten in jouw markt.  De uitkomsten van deze analyse zijn ook uitermate belangrijk voor het schrijven van een communicatieplan.

Communicatieplan

Als de doelen voor het bedrijf en de doelgroep zijn beschreven beginnen we met het bepalen van de communicatie. Met dit communicatieplan zorgen wij ervoor dat we de juiste boodschap op de juiste manier bij de juiste persoon bezorgen.

Klantenfabriek Merkmap

Door het maken van de merkmap ontwikkelen wij een overzichtelijke weergave van jouw bedrijf als merk. Deze merkmap is de leidraad bij alle communicatie die jouw bedrijf verricht. Hierdoor blijf je altijd constant en doelgericht.

ImagoBuilder

Als de communicatie rond het bedrijf eenmaal vast staat kan er verder worden gekeken naar de content die gebruikt gaat worden om te communiceren met doelgroep. De Imagobuilder meet de effecten van de gebruikte kanalen. Het identificeert witte vlekken in de content kalender en geeft feedback over het gebruik van de thema’s en het effect van de content.

PLAN DEMO