BLOG

We moeten praten
We moeten praten. Praten over de gevolgen van 2020 en onze verwachtingen voor 2021. Dat doen we tijdens een Webinar, waar we de uitdagingen waar we voor staan vertalen naar praktische handvatten voor jouw plan 2021. Geen wollige verhalen, maar hands-on manieren om de positie van jouw bedrijf te borgen of te verbeteren.

We moeten praten om met elkaar, als MKB-ondernemers, vast te stellen wat we wel weten en de onzekerheden in kaart te krijgen. Dat alles vanuit de Klantenfabriek gedachte dat bedrijven met een goed verkoopplan uiteindelijk het beste presteren, zowel in mooie als in moeilijke tijden.

We ontmoeten je graag op 29 oktober.

Webinar

Tijdens ons Webinar op 29 oktober geven we een doorkijk naar 2021. Dat is op twee manieren voor ons een nieuwe manier van presenteren. Normaal gesproken doen wij dat tijden het Klantenfabriek Jaarevent, waar we elkaar ontmoeten in een mix van kennis delen en verbinding zoeken. Nu doen we dat via een Webinar, waarbij we ons voornamelijk concentreren op kennisdeling. Dat geeft een andere dynamiek.

Daarnaast baseren we onze blik op de toekomst op de visie van thoughtleaders, prominente denkers in de samenleving en op ons vakgebied. In de huidige hectiek, veroorzaakt door het Corona-virus en een aantal andere onzekerheden, is er moeilijk een voorspelling te doen waar de wereld zich naar toe beweegt en op basis van welke trends het gedrag van B2B-klanten zich gaan ontwikkelen.

Veel van de informatie die beschikbaar is komt uit macro-economische analyses. Wie kijkt naar de uitdagingen waar een Nederlandse MKB-onderneming voor staat moet goed lezen en filteren. Het is in ons voordeel de onderwerpen van ons Webinar voornamelijk gaan over de commerciële ontwikkeling van bedrijven, waarmee we een aantal aspecten ‘links kunnen laten liggen’. Daarmee maken we dit uitspraken in dit Webinar voor de deelnemers concreet.

In het Webinar bespreken we een aantal ‘Als …; dan…’ scenario’s. Vervolgens plaatsen we deze scenario’s in een confrontatiematrix, die voorzichtige uitspraken doet op basis van de uitkomsten van deze scenario’s. Daarbij gaan we uit van de meest behoedzame uitkomsten. Er zijn een aantal voorbeelden te vinden van bedrijven die goed geld verdienen aan de crisis, maar voor de meeste organisaties is het nu geen tijd voor grootse gebaren. Tijdens het Webinar maken we deze matrix plenair, voor de deelnemers aan het Webinar bieden we de mogelijkheid om deze matrix voor hun branche of bedrijf specifiek te maken.

Waar gaan we het niet over hebben?

Dit Webinar gaat NIET over de vraag of de overheid de goede dingen doet. Er is een levendig maatschappelijk debat over de vraag of de middelen erger zijn dan de kwaal. Daar gaan wij niet over praten. Als we invloed uit willen oefenen op het overheidsbeleid moeten we dat doen via onze brancheorganisatie en volksvertegenwoordigers. Op ondernemingsniveau kan je niets anders doen dan handelen naar de ontstane situatie. We kijken naar het beleid van de overheid en doen op basis daarvan uitspraken.

Welke binnenlandse omstandigheden hebben invloed op onze bedrijven in 2021?

In deze paper beschrijven we de omstandigheden en hun gevolgen wat fragmentarisch, aan de hand van een groepering op branches die het zwaarst worden getroffen. Tijdens het seminar vertalen we deze macro-trends naar bruikbare handvatten voor ondernemingen.

Kabinetsmaatregelen Corona-virus

Het kabinet neemt regelmatige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voordat er een oplossing voor het virus is gevonden gaan we nog regelmatig te maken krijgen meet een grotere of kleinere mate van lockdown. In het Webinar leggen we het kabinetsbeleid naast het Ierse model om te zien of we voor onszelf wat meer houvast kunnen creeren.

Stikstof maatregelen

We zouden het bijna vergeten, maar vòòr de Coronacrisis was dit de grootste uitdaging war we voor stonden. De overheid is nog steeds gehouden om de stikstofneerslag te verminderen. Daarvoor zijn al een aantal matregelen genomen, maar naar verwachting komen daar in 2020 meer maatregelen bij. Kan jij gebruik maken van de veranderingen die hier door worden veroorzaakt en hoe pak je dat op?

Steunpakket en subsidiering

Er is een breed pakket aan steunmaatregelen genomen en onze nationale overheid trekt grote bedragen uit voor innovatie. Voor wie biedt dat kansen? Wat kan jij daar mee?

Welke internationale omstandigheden hebben invloed op onze bedrijven in 2021?

We weten dat de wereldeconomie zich al aan het herstellen is, nog voordat de parameters voor herstel zijn bereikt. Dat betekent dat er voldoende geld wordt uitgegeven om tot een snel herstel te komen, waarbij we in acht moeten nemen dat dat herstel wankel blijft tot we meer duidelijkheid hebben over de omstandigheden. De toename van het aantal Coronaslachtoffers in oktober heeft waarschijnlijk een tijdelijke negatieve invloed op deze trend.

Corona-virus

Hoewel hij de meeste aandacht trekt is het Coronavirus slechts een tijdelijke verstoorder van onze binnenlandse economie. Zodra er een vaccin is ontdekt en goedgekeurd gedragen ‘we’ ons binnen een week weer zoals voor de crisis en gaat op de plaatsen waar de economie de hardste klappen heeft gekregen te maken krijgen met een inhaalvraag. Dat heeft gevolgen voor branches als reizen, hotellerie, horeca en evenementen, die nu dramatisch moeten afschalen en dan weer snel hun capaciteit moeten vergroten.
Corona is van grotere invloed op Nederland als export- en doorvoerland. De groei van de omzet in deze sectoren zal na het vinden van een vaccin langzaam op gang komen. Eerst moet de economie in onze klant-landen aantrekken, etc.

Brexit

We doen er inmiddels een beetje dedain over, maar de economische gevolgen voor ons land van een harde Brexit zijn bijna even groot als die van Corona, voornamelijk voor Nederland voedingsland. De omzet van de Nederlandse land- en tuinbouw gaat meer dan 5% dalen als de EU en het Verenigd Koninkrijk geen handelsakkoord overeenkomen. Bij een no-deal Brexit ontstaan grote problemen voor de visserij. Aan de andere kant biedt een harde Brexit kansen voor de vestiging van internationale bedrijven in Nederland.

Positie USA-China

De huidige regering van de USA heeft veel stof doen opwaaien in het internationale handelsverkeer. Hoewel de eerste effecten daarvan vnl binnen de USA zichtbaar zijn kan je verwachten dat een tweede termijn van deze regering een groter en langduriger effect op de internationale handel heeft.

Positie EU

Met name voor bedrijven die Europees leveren is een sterke Unie belangrijk. Ook bedrijven die concurrentie uit derde landen ervaren (lees: China) hebben baat bij een eensgezind Europees beleid. Wat uiteraard ook weer gevolgen heeft voor de positionering van Nederlandse toeleveranceirs van die bedrijven, enzovoorts.

Ten slotte

De onzekerheden voor 2021 zijn groot. Als ik teruglees wat we in deze verkenning aanraken krijgen we er een behoorlijke klus aan om op 29 oktober een overzichtelijk verhaal te presenteren. Zoals altijd zal dat wel lukken. We zijn inmiddels specialist in het tot de essentie terugbrengen van complexe vraagstukken op het gebied van Communicatie, Marketing en Sales. Daarnaast leidt onze werkwijze, waarin we mensen en bedrijven met elkaar verbinden, altijd tot verrassende uitkomsten en samenwerkingen. Wat er ook gebeurt en hoe de wereld ook verandert: Er is altijd een plan en een realisatie van dat plan.

Schrijf je hier in en krijg in een uur tijd tools om jouw plan te vormen. 

Wat is jouw plan voor 2021?

Het zijn onzekere tijden. Veel plannen die gemaakt zijn voor 2020 konden in maart de prullenbak of ijskast in. Hoe onderneem je in onzekere tijden? En welke ontwikkelingen zie je in 2021 waar je op kan inspelen? Deze vragen en meer beantwoorden we in ons nieuwe webinar 'Plannen maken voor 2021.'